nvidia یا amd کدام بهتر است؟

nvidia یا amd کدام بهتر است؟ جنگ بین کارت گرافیک ها هرگز عوض نمیشود. کافیست از گیمرها در این باره سؤال کنید و در مورد جنگ همیشگی